Salt la conținutul principal

Primaria Orasului Simeria

Salt la Căutare
Primaria Simeria
Pagina de baza
Aplicatii Online
Simeria > Aplicatii Online > DocumentePublice > UrbanismSiAutorizariConstructii  


Urbanism si Autorizari Constructii

Aplicatii Online

 INFORMARE PUBLICA


PUZ privind "CONSTRUIRE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE"PUZ privind "CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR, IMPRJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER"

Regulamentul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Exploatarea agregatelor minerale in scopul realizarii realizarii unui iaz piscicol

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Realizare helesteu prin extracţia agregatelor minerale

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Exploatarea agregatelor minerale in scopul realizării unei amenajari piscicole

Documentaţie urbanistică-faza P.U.D. privind investiţia Reabilitare imobil şi transformare destinaţie în spaţiu de locuit

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Realizare iaz piscicol prin extracţia nisipului şi pietrişului

 Urbanism si Autorizari Constructii


Documente necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism

Documente necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Cerificate de urbanism eliberate

Autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate

Alte materiale

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00

Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative