Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

UrbanismSiAutorizariConstructii
Aplicatii Online

Urbanism si Autorizari Constructii
Urbanism si Autorizari Constructii

 INFORMARE PUBLICA


PUZ privind "AMENAJARE ZONĂ INDUSTRIALĂ SIMERIA SUD-EST (Initiator: PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA)"

PUZ privind "CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, ANEXE si AMENAJARI EXTERIOARE (Initiator: SC PANDACIA NATURAL INNOVATIONS SRL)"

PUZ privind "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE (Beneficiar: DEHELEAN Sebastian Aticus, DEHELEAN Teodora)"

PUZ privind "CONSTRUIRE POLIGON TIR"

PUZ privind "CONSTRUIRE DEPOZIT DE CEREALE ŞI PLATFORME BETONATE ACCES"

PUZ privind "CONSTRUIRE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE"

PUZ privind "CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR, IMPRJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER"

Regulamentul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Exploatarea agregatelor minerale in scopul realizarii realizarii unui iaz piscicol

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Realizare helesteu prin extracţia agregatelor minerale

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Exploatarea agregatelor minerale in scopul realizării unei amenajari piscicole

Documentaţie urbanistică-faza P.U.D. privind investiţia Reabilitare imobil şi transformare destinaţie în spaţiu de locuit

Documentaţie urbanistică-faza P.U.Z. privind investiţia Realizare iaz piscicol prin extracţia nisipului şi pietrişului

 Documente necesare pentru eliberare ...

... Certificat de urbanism
... Autorizaţie de construire/desfiinţare

Nota:Formularele si documentele solicitate se depun la Registratura Primariei orasului Simeria, intre orele 8:00 - 15:30 (luni - joi) si 8:00-12:00 (vineri)

 Documente eliberate

Certificate de urbanism eliberate

Autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate

Alte materiale

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.