Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1/2022 privind alegerea președintelui de ședință
 
2/202201.10.2021
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2022 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.92/2016 pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea auto pe raza orașului Simeria
 
3/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2022 privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizaților de ,, acces tonaj ,, în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe străzile orașului
 
4/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 4 / 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria
 
5/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2022 privind stabilirea bazei de calcul a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specilalitate al Primarului orașului Simeria , din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria ,pentru anul 2022
 
6/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 6 / 2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2022
 
7/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 7 / 2022 privind aprobarea rețelei școlare a unitățiilor de învățământ de pe raza administrativ - teritorială a Orașului Simeria , pentru anul școlar 2022 - 2023
 
8/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 8 / 2022 privind aprobarea documentului ,, Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Orașul Simeria , județul Hunedoara ,, - P.I.E.E.
 
9/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 9 / 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Simeria în Adunarea Generală a Ascociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA ,,
 
10/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 10 / 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021, în anul 2022.
 
11/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 11 / 2022 privind modificarea anexei la H.C.L. nr 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,, pentru finanțarea din bugetul local a unor cheltuieli.
 
12/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 12 / 2022 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr . 9/2019 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unui complex de locuințe sociale în orașul Simeria ,jud.Hunedoara,,
 
13/202227.01.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 13 / 2022 privind aprobarea punerii la dispoziția pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara , în perioada 2014-2020 ,, a terenurilor aferente investițiilorcare se vor realiza în UAT
 
14/202227.12.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 14 / 2022 privind aprobarea oraganigramei și statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria
 
15/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 15 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință.
 
16/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 16 / 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021,în anul 2022.
 
17/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 17 / 2022 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural - artistice pentru anul 2022 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.
 
18/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 18 / 2022 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 - 2025.
 
19/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 19 / 2022 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 - 2025.
 
20/202211.02.2022
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 20 / 2022 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2022 și a estimărilor pe perioada 2023 - 2025
 Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.