Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Hotarari

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201809.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii Dezvoltare pe anul 2017
 
2/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 2/2018 privind trecerea în proprietate privată a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român
 
3/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind aprobarea sumelor necesare realizării lucrărilor: Relocare/protejare conductă de transport gaze naturale Dn500, Vest I; Realizare drumuri acces Zona Industrială, Simeria Sud-Est; Realizare conducta pluvială Zona Industrială Simeria Sud-Est; Realizare traseu îngropat canal irigaţii Zona Industrială Simeria Sud-Est
 
4/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei
 
5/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 5/2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara
 
6/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 6/2018 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.79/2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Oraşului Simeria a terenurilor aferente unor străzi
 
7/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 7/2018 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al Serviciului de iluminat public al oraşului Simeria
 
8/201830.01.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 8/2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Oraşul Simeria şi Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara, în vederea organizării şi dezvoltării Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare Hunedoara
 
9/201816.02.2018
Titlu: HOTARAREA NR. 9/2018 pentru modificarea art.2, alin,2, din H.C.L. nr.77/2016 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local ai oraşului Simeria la Proiectul ’’Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a
 
10/201816.02.2018
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10/2018 privind aprobarea bugetului de autofînantate al Clubului Sportiv CER Simeria pe anul 2018 şi a estimărilor pe perioada 2019-2021
 

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.