Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Buget

 Buget


 1. Buget de venituri si cheltuieli


 2. Execuție bugetară

  2020

  BUGETUL LOCAL
  La data... Sectiunea VENITURI CHELTUIELI
  31.03.2020 Functionare Anexa 1 - HCL 48/2020 Anexa 2 - HCL 48/2020
  Dezvoltare Anexa 3 - HCL 48/2020 Anexa 4 - HCL 48/2020
  30.06.2020 Functionare
  Dezvoltare
  30.09.2020 Functionare
  Dezvoltare
  31.12.2020 Functionare
  Dezvoltare

  BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII SI AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
  La data... Sectiunea VENITURI CHELTUIELI
  31.03.2020 Functionare Anexa 5a - HCL 48/2020 Anexa 5b - HCL 48/2020
  Dezvoltare Anexa 6a - HCL 48/2020 Anexa 6b - HCL 48/2020
  30.06.2020 Functionare
  Dezvoltare
  30.09.2020 Functionare
  Dezvoltare
  31.12.2020 Functionare
  Dezvoltare

  BUGETUL IMRUMUTURILOR INTERNE
  La data... Sectiunea VENITURI CHELTUIELI
  31.03.2020 Dezvoltare Anexa 1 - HCL 49/2020 Anexa 2 - HCL 49/2020
  Functionare
  30.06.2020 Dezvoltare
  Functionare
  30.09.2020 Dezvoltare
  Functionare
  31.12.2020 Dezvoltare
  Functionare

 3. Situația lunară a plăților (execuție bugetară)

  2020 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
  2019 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUN AUG SEP OCT NOV DEC
 4. Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

  pentru anul:Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.