Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ


Se supune dezbaterii/consultării publice ...

Publicat:

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX DE LOCUINŢE SOCIALE", beneficiar: Orașul SIMERIA

17.10.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ, SIMERIA VECHE, JUD.HUNEDOARA", beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SIMERIA VECHE

13.09.2019

Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Oraşului Simeria

13.09.2019
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU REALIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ", beneficiar: SC G&B EXPLORING TIME SRL 10.09.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONATRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI SIMERIA

28.08.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire casă de vacanță", beneficiari: BĂDILĂ MARIA și BĂDILĂ IOAN

02.07.2019

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Deschidere iaz piscicol", beneficiar SC BAGGER AGREGATE

31.05.2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Simeria”

14.05.2019

Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.63/2018 privind "Normele pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, curățenie, întreținerea, păstrarea ordinii și liniști publice, comerț și conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria"

25.04.2019

Proiect de hotarâre pentru «Aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de deratizare, dezinsectie idezinfectie pe teritoriul oraului Simeria»

19.04.2019

Proiect de Dispoziție privind actualizarea delimitării Secției de votare nr.243 din orașul Simeria

03.04.2019

Proiect de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria

03.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea «Calendarului Acțiunilor Cultural-Artistice pentru anul 2019» a Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului imprumutului intern al oraşului Simeria pentru anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Simeria pentru anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinantate al oraşului Simeria pe anul 2019

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural si de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2019.

01.04.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2019

01.04.2019

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea "Planului de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de VMG, pe anul 2019 în orașul Simeria"

05.02.2019

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea "PROJECT DE AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJlSTILE PROPRIETARILOR ȘI/SAU DETINATORILOR LEGALI Al U.A.T. SIMERIA"

22.01.2019

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare a funcţiilor publice şi contractuale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, începând cu luna ianuarie 2019

15.01.2019

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Simeria şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al oraşului Simeria, începând cu luna ianuarie 2019

15.01.2019

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ de raza administrativ-teritorială a orașului Simeria

11.12.2018

Proiectul de Hotărâre Privind însuşirea contractului de achiziţie publica avand ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare"

07.12.2018

Proiectul de Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, in orasul Simeria

02.11.2018

Proiectul de Hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului orașului Simeria

30.10.2018

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiune 2019 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria

21.09.2018

Proiectul de Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului orașului Simeria nr.114/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din orașul Simeria

11.09.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Simeria

31.07.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria.

27.06.2018

Proiectul de Hotărâre privind acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor fiscale si a obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. 184 alin (5) din Legea nr. 207/ 2015, Codul de Procedura Fiscala, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice.

10.04.2018

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea NORMELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, CURĂŢENIE, ÎNTREŢINEREA PĂSTRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE , COMERŢ, CONSERVAREA MEDIULUI ÎN ORAŞUL SIMERIA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE

12.03.2018

Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.