Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Simeria
(aprobat prin HCL nr. 87/25.10.2012 coroborat cu HCL nr.97/2017)

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

CAPITOLUL II - Constituirea Consiliului local​

CAPITOLUL III - Organizarea consiliului local​

Sectiunea I - Presedintele de Sedinta

Sectiunea IIa - Validarea alegerii primarului și alegerea viceprimarului

Secţiunea a IIIa - Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate

Secţiunea a IVa - Delegatul sătesc

Secţiunea a Va - Alte dispozitii

CAPITOLUL IV - Funcţionarea consiliului local​

Sectiunea I - Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

Secţiunea a IIa - Procedura iniţierii proiectelor de hotărâre

Secţiunea a IIIa - Procedura de vot

​CAPITOLUL V - Exercitarea mandatului de consilier

Secţiunea I - Norme privind exercitarea mandatului de consilier

Secţiunea a Iia - Obligaţiile , drepturile consilierilor locali

Secţiunea a IIIa - Dizolvarea Consiliului local. Suspendarea şi incetarea mandatului de consilier

Secţiunea a IVa - Răspunderea consilierilor locali şi a viceprimarului

Secţiunea a Va - Întrebări şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii

​CAPITOLUL VI - Aparatul permanent al Consiliului local- Dispoziţii finale
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.