Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Direcția de Asistență Socială Simeria este o structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria, care are în principal următoarele atribuții:
  • Asigură acordarea beneficiilor sociale: ajutorul de urgență, tichetele sociale pentru grădiniță, ajutorul de încălzire cu lemne în perioada sezonului rece, laptele praf, indemnizația pentru persoane cu dizabilități (gr. grav cu asistent personal);
  • Primirea cererilor și întocmirea dosarelor pentru acordarea beneficiilor sociale: alocația de stat, indemnizația pentru creșterea copilului, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul social, ajutorul de încălzire cu gaz și electric în perioada sezonului rece, indemnizația pentru persoane cu dizabilități etc.
  • Evaluează nevoile de servicii sociale și le acordă direct, sau prin contractare, pentru diferite categorii de copii/persoane aflate în situații de risc : copii cu părinți plecați în străinătate sau proveniți din familii dezorganizate, persoane vârstnice, persoane fără locuință, alte categorii de persoane defavorizate/marginalizate, în vederea asigurării incluziunii acestora, sub toate aspectele (educațional, social, economic). De asemenea, asigură acordarea drepturilor și angajarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, conform legii.
  • Acordarea serviciilor sociale se face în baza planului anual de acțiune privind servicile sociale și a bugetului aprobat de Consiliul Local.
  • Asigură prevenirea situațiilor de risc prin măsuri integrate, implicând factorii interesați din comunitate
 
   Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.