Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Solicitare informații de interes public


 1. Legislație

 2. Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr.544/2001

 3. Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001

 4. Modalitatea de contestare a deciziei

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu o reclamație administrativă la conducătorul instituției. 

  Persoana care se consireră vătămată in drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției.

  Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.

  Reclamație administrativă 1 - model (timp de completare aproximativ 3 min) Document Word AdobeReader
  Reclamație administrativă 2 - model (timp de completare aproximativ 3 min) Document Word AdobeReader
 5. Documentele de interes public​ și categoriile de documente produse/gestionate de instituție​

 6. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr.544/2001
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.