Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 DATE GEOGRAFICE


Oraşul Simeria este una dintre cele mai tinere localităţi din judeţul Hunedoara, cu potenţial în domeniul economic, cultural, învăţământ şi educaţie, precum şi în domeniul ştiinţelor naturii.

Localitatea se situează la 450° 51' 00" latitudine nordică şi 230° 00' 36" longitudine estică, în partea de vest a României, în lunca Mureşului, având o suprafaţă de 4995 ha.

Din punct de vedere climatologic, oraşul se află în zona temperat-continentală, cu influenţe oceanice. Temperatura medie anuală este de cca. 8-9 °C, variind între -3°C în luna ianuarie şi 19-20°C în luna iulie.

Comunitatea locală este alcătuită din grupuri etnice diferite: maghiari, germani, rromi, ucrainieni, marea majoritate a populaţiei fiind reprezentată de români, toţi aceştia contribuind la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului.


STEMA ORAŞULUI SIMERIA

Simbolistica stemei oraşului Simeria este strâns legată de tradiţia înfiinţării acestuia ca nod de cale ferată, de descoperirile arheologice din perioada daco-romană, precum şi de importanţa acordată ştiinţelor naturii în această zonă.
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.