Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Carieră

Ultima actualizare: 22.11.2022

Formulare tipizare

Anunțuri curente

Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice a orasului Simeria
Dată examen: 21.11.2022
Publicat
Rezultat final
21.11.2022
Rezultat interviu
21.11.2022
Rezultat proba scrisa
21.11.2022
Comunicat
10.11.2022
PV Afișare anunț
20.10.2022
Examen de promovare in grad profesional a personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice locale a orasului Simeria
Dată examen: 22.11.2022
Publicat
Rezultat proba scrisa 22.11.2022
Comunicat depunere dosare 18.11.2022
Anunț 08.11.2022
PV Afișare anunț 08.11.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Tehnice - Compartimentul Informatica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 16.08.2022 
Publicat
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022
PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investitii al Serviciului Investitii-Achizitii publice-Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria 
Dată concurs: 17.08.2022 
Publicat
Comunicare privind nedepunerea dosarelor pentru concursul anunțat 04.08.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022
PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achizitii Publice al Serviciului Investitii-Achizitii publice-Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria 
Dată concurs: 17.08.2022 
Publicat

Rezultatul final 18.08.2022
Rezultatul probei interviului 17.08.2022
Rezultat probă scrisă 17.08.2022
Rezultat selecție dosare 04.08.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022
PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investiții al Serviciului Investiții - Achiziții Publice - Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat
Rezultate finale 09.06.2022
PV Rezultate probă scrisă 07.06.2022
PV Selecție dosare 27.05.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022
PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional debutant în cadrul Direcției Tehnice - Compartiment Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 08.06.2022
Publicat
Rezultate finale 10.06.2022
Rezultat probă scrisă 08.06.2022
Rezultat selectie dosare 30.05.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022
PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice - Compartiment Inventar - asociații de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 08.06.2022
Publicat
Rezultate finale 10.06.2022
Rezultat probă scrisă 08.06.2022
Rezultat selectie dosare 31.05.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022
PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Auditor, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat
Rezultate finale 09.06.2022
PV Rezultate probă scrisă 07.06.2022
PV Selecție dosare 27.05.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022
PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Dezvoltare Locală și Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat
Rezultate finale 09.06.2022
PV rezultate probă scrisă 07.06.2022
PV Selecție dosare 27.05.2022
Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022
PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Economice - Compartiment Inventar – asociaţii proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 04.04.2022
Publicat
Anunț concurs 02.03.2022
PV Afișare Anunț 02.03.2022
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante,de Şef birou , gradul II, al Direcţiei Economice – Birou Buget – Contabilitate – Financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 21.03.2022
Publicat
PV Rezultat final concurs 21.03.2022
PV Rezultat probă scrisă 21.03.2022
PV Selecție Dosare 10.03.2022
Anunț concurs 17.02.2022
PV Afișare Anunț 17.02.2022
Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.
Termen depunere cerere: 15.02.2022 - 18.02.2022
Publicat
Anunț înscriere candidați 14.02.2022
Cerere de înscriere 14.02.2022
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie, vacantă,de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Economice - Compartiment pentru serviciul public de transport local, autorizare transport, comerţ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 31.01.2022
Publicat
PV Final 01.02.2022
PV Proba scrisă 01.02.2022
Rezultat probă scrisă 01.02.2022
Rezultat final 01.02.2022
PV selecție dosare 25.01.2022
Rezultat selecție dosare 25.01.2022
Anunț concurs 30.12.2021
Tematica și Bibliografia 30.12.2021
PV anunț concurs 30.12.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier, grad profesional superior in cadrul Directiei Tehnice - Compartiment Informatica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 11.01.2022
Publicat
Anunț concurs 09.12.2021
PV anunț concurs 09.12.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila al Consiliului Local Simeria
Dată concurs: 14.12.2021
Publicat
Rezultat Final 15.12.2021
P.V. - Rezultat Final 15.12.2021
Rezultat probă scrisă 15.12.2021
P.V. - probă scrisă 15.12.2021
Rezultatul selecției dosarelor 09.12.2021
PV selecție dosare 09.12.2021
Anunț concurs de recrutare 11.11.2021
Proces-verbal de afisare anunț(nr.14685/11.11.2021) 11.11.2021
Examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei publice locale Simeria
Dată concurs: 22.11.2021
Publicat
Centralizator Final 22.11.2021
Proces-verbal de afisare anunț(nr.15220/22.11.2021) 22.11.2021
Proces verbal la selecția dosarelor 12.11.2021
Anunț examen de promovare 19.10.2021
Proces-verbal de afisare anunț(nr.13396/19.10.2021) 19.10.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de auditor grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern
Dată concurs: 09.11.2021
Publicat
PV - Interviu 12.11.2021
PV - Rezultat final interviu 12.11.2021
Rezultat final interviu 12.11.2021
Rezultat interviu 12.11.2021
Rezultate probă scrisă 09.11.2021
PV - Afișare web 09.11.2021
Proces verbal la selecția dosarelor 28.10.2021
Rezultatul selecției dosarelor 28.10.2021
Anunț concurs de recrutare 08.10.2021
Proces-verbal de afisare anunț(nr.12885/08.10.2021) 08.10.2021

Arhivă anunțuri
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.