Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
2/202313.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2023 privind aprobarea proiectului "Infiintarea unui centru comunitar integrat in Orasul Simeria, Judetul Hunedoara" in vederea contractarii si finantarii acestuia in cadrul Planului National De Redresare Si Rezilienta - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti -I1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014
 
3/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 3/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiillor de joacă pentru copii , situate pe domeniul public al Orașului Simeria
 
4/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 4/2023 privind privind alegerea președintelui de ședintă
 
5/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 5/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria
 
6/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 6/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv ,, C.F.R.,, Simeria
 
7/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 7/2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2023
 
8/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 8/2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Simeria
 
9/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 9/2023 privind stabilirea bazei de calcul a salariilor de bază pentru funcționarii publici și pesonalul contractual din aparatul de specilalitate al Primarului orașului Simeria , din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria și din cadrul Direcției de Asistență socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria ,pentru anul 2023
 
10/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 10/2023 privind includerea in domeniul public al Orașului Simeria a terenului aferent imobilului -pășune nr.787/2
 
11/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 11/2023 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.159 /2022 privind includerea in domeniul public al Orasului Simeria a terenului aferent drumului de exploatare nr.573/1
 
12/202331.01.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 12/2023 privind modificarea art.7 din H.C.L. nr. 100/2012 privind aprobarea înființării unei societăși comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic orașul Simeria , precum și modificarea art.13 și art. 15 din anexaH.C.L. nr. 100/2012
 
13/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 13/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar din perioada 2019-2022
 
14/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 14/2023 privind aprobarea creditelor de angajamnet pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2023 - 2025
 
15/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 15/2023 privind aprobarea ,, Calendarului acțiunilor cultural - artistice pentru anul 2023 ,, al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria
 
16/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 16/2023 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 - 2026
 
17/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 17/2023 privind aprobarea bugetului de venituri al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 - 2026
 
18/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 18/2023 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2026
 
19/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 19/2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pe perioada 2024 - 2026
 
20/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 20/2023 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2026
 
21/202302.02.2023
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 21/2023 pentrucompletarea HCL nr.66/2022 privind aprobarea cererii de trecere din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a orașului Simeria a imobilului - teren cu construcții, în suprafață de 5.612 m.p.
 Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.