Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Servicii subordonate

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanei (SPCLEP)


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei, denumit în continuare S.P.C.L.E.P. este organizat ca serviciu în subordinea Consiliului Local al oraşului Simeria, infiinta prin HCL nr. 148/21.12.2004.

S.P.C.L.E.P. asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător în sistem de ghişeu unic.

S.P.C.L.E.P. are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) intocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială (com. Băcia, com Rapoltu Mare, orş Simeria);
f) furnizează, in cadrul Sistemului national informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
g) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare si de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
j) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător;
k) primeşte de la serviciile competente cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
l) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Compartiment EVIDENȚA PERSOANEI
Compartiment STAREA CIVILĂTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.